BENDA, Matouš. Metody snižování hluku převodových ústrojí [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59986. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Prokop.
Uložit do Citace PRO