DVORNÍK, Jan. Návrh koncového efektoru pro průmyslový robot [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59988. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Budík.
Uložit do Citace PRO