ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Koloběh arsenu a jeho specií v životním prostředí [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6000. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Hana Dočekalová.

Uložit do Citace PRO