NOVOTNÝ, Tomáš. Mazací okruh turbodmychadla Formule Student [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60002. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Michal Janoušek.
Uložit do Citace PRO