VENGH, Martin. Sledování vlivu tenkých vrstev na buněčné chování v multimodálním holografickém mikroskopu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60005. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Lenka Štrbková.
Uložit do Citace PRO