URBÁNEK, Michal. Studie přepravních zařízení pro silniční dopravu nebezpečných látek [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60009. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.
Uložit do Citace PRO