FILIP, Vojtěch. Alternativní pohony automobilů [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60013. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.
Uložit do Citace PRO