HOLAN, Jan. Odstředivé radiální ponorné vodní čerpadlo s hydrostatickým pohonem [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Josef Nevrlý.
Uložit do Citace PRO