BÁBÍK, Pavel. Analýza grafenových vrstev připravených metodou CVD pomocí rozptylu nízkoenergiových iontů [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60026. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Průša.

Uložit do Citace PRO