HRUBOŠ, David. Podpůrné struktury pro 3D tisk z kovových materiálů [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60029. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Daniel Koutný.

Uložit do Citace PRO