SCHLOSSER, Radek. Studium katalytické aktivity keramických perovskitových materiálů pro energetické aplikace [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6003. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Cihlář.

Uložit do Citace PRO