ŘEHÁKOVÁ, Bára. Přehled metod pro studium a kvantifikaci opotřebení [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60049. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Radovan Galas.
Uložit do Citace PRO