KOPYLOV, Gleb. Analýza únosnosti sendvičového panelu při smykovém zatížení [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60050. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Michal Mališ.
Uložit do Citace PRO