POSPÍŠIL, Juraj. Snižování spotřeby benzínových motorů pomocí EGR technologie [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60052. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Bazala.
Uložit do Citace PRO