DRESLER, Tomáš. Diagnostika obráběcích strojů ve firemní praxi [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60070. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miloš Hammer.
Uložit do Citace PRO