KASAL, Jakub. Moderní senzorika v průmyslu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60075. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Tomáš Budík.
Uložit do Citace PRO