ZAVADIL, Martin. Odvětrání klikové skříně spalovacího motoru [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60083. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Lubomír Drápal.

Uložit do Citace PRO