ZEMAN, Jakub. 3D skenování lesklých povrchů [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60088. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Tomáš Koutecký.

Uložit do Citace PRO