WALEK, Josef. Srovnání ekologických a technologických vlastností různých technologií výroby slévárenských forem a jader [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60121. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Petr Cupák.
Uložit do Citace PRO