VITTEKOVÁ, Zuzana. Výpočtový nástroj pro modelování toku plynů přes pístní skupinu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60128. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Peter Raffai.
Uložit do Citace PRO