HERMAN, Tomáš. Konstrukce podvozků těžkých nákladních vozidel [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60130. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Fojtášek.
Uložit do Citace PRO