FÚSEK, Jakub. Ostřiva slévárenských formovacích a jádrových směsí [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60139. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Petr Cupák.
Uložit do Citace PRO