VAŠEK, Lukáš. Hnací ústrojí jednoválcového motoru [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60150. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Milan Špičák.

Uložit do Citace PRO