NEDBAL, David. Aktuální trendy a principy měření obráběcích strojů a jejich dílců [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60156. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Ondřej Merenus.

Uložit do Citace PRO