MAUER, Milan. Použití detonovaných nanodiamantů v oblasti tribologie [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60170. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Petr Svoboda.

Uložit do Citace PRO