LINDA, Matúš. Spalování pelet z nedřevní biomasy v kotlech II [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60180. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Vojtěch Zejda.
Uložit do Citace PRO