RYŠKOVÁ, Marie. Absorpce amoniaku z provozní havárie na zimním stadionu [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60196. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce David Jecha.

Uložit do Citace PRO