VANDA, Marek. Válce čtyřdobých spalovacích motorů [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60197. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jozef Dlugoš.
Uložit do Citace PRO