ŠVARC, Vít. Regionální charakteristiky komunálního odpadu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60206. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Kropáč.
Uložit do Citace PRO