ČECHMAN, Ondřej. Vliv tlakové ztráty odtahu na účinnost plynové mikroturbíny [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60219. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslav Máša.
Uložit do Citace PRO