ŠTĚPÁNEK, Vojtěch. Návrh a konstrukce hobby frézky [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60229. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaromír Dvořák.
Uložit do Citace PRO