MARKOVÁ, Lucie. Vliv přídavných látek na obsah akrylamidu v tepelně opracovaných potravinách [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6023. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Peter Šimko.
Uložit do Citace PRO