ANDĚL, Tomáš. Využití výpočtového prostředí Salome Meca při řešení úloh mechaniky těles [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60254. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Vosynek.
Uložit do Citace PRO