HALAMA, Jakub. Rozbor kinematiky a dynamiky kolenního kloubu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60255. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Filip Urban.
Uložit do Citace PRO