HANUŠKA, Rostislav. Úprava konstrukce mechatronické soustavy pro prezentaci tlumeného kmitání [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60258. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Hadaš.
Uložit do Citace PRO