SLOVÁK, Tomáš. Optimalizace přípravy biokompatibilních kompozitních směsí na bázi Ti/hydroxyapatit [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60267. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jan Čížek.

Uložit do Citace PRO