BALÍČEK, Martin. Vliv povlaků na trvanlivost VBD při podélném soustružení [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60270. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Aleš Jaroš.
Uložit do Citace PRO