KMENTA, Ondřej. Inteligentní zelené budovy [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60272. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Josef Štětina.
Uložit do Citace PRO