REBEJ, Miroslav. Měření vybraných fyzikálních vlastností odpadních vod z bioplynových stanic [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60275. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Marek Vondra.
Uložit do Citace PRO