TRAN, Adam. Přehled konstrukčních řešení magnetoreologických tlumičů [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60279. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Michal Kubík.
Uložit do Citace PRO