TRAN, Adam. Přehled konstrukčních řešení magnetoreologických tlumičů [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60279. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Michal Kubík.

Uložit do Citace PRO