MAUER, Jindřich. Přehled typů plastických maziv. Online, Bakalářská práce, vedoucí David Košťál. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60280. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO