CHABINIOK, Pavel. Hodnocení kvality lovecké zbraně [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60286. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Róbert Jankových.
Uložit do Citace PRO