RAK, Vítek. Analýza současného stavu energetického celku [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60287. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Petr Kracík.

Uložit do Citace PRO