VENGLÁŘ, Vojtěch. Detekce změn prostředí zpracováním obrazu z kamery mobilního robotu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60289. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Krejsa.
Uložit do Citace PRO