DVOŘÁČEK, Jan. Výpočet deformace uzavřeného zakřiveného prutu [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60290. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Miroslav Hrstka.

Uložit do Citace PRO