MYNÁŘ, Josef. Návrh technologie výroby zvoleného dílu hydraulického rozválcovávacího stroje [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60297. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Oskar Zemčík.

Uložit do Citace PRO