KAZDA, Jan. Návrh vytápění jednopodlažního domu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60303. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Charvát.

Uložit do Citace PRO