HOLUB, Martin. Kavitace v mikrofluidice [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60305. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Rudolf.
Uložit do Citace PRO