GLINZ, Jan. Létání při nízkých rychlostech [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6031. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Róbert Šošovička.
Uložit do Citace PRO