KOŠŤÁL, Karel. Analýza vybrané firmy [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6032. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO